VIM is een organisatie voor scholen, ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij de integratie van kinderen met downsyndroom binnen het onderwijs en de kinderopvang. Ter voorbereiding van het Congres op woensdag 27 maart 2019  hebben zij het volgende verhaal geschreven:

Daan en Julia

Julia en Daan zijn twee kinderen met downsyndroom. Beide ouderparen streven een geïntegreerde opvoeding na met als doel een volwaardige plaats in de samenleving waarin hun kind echt kan en mag meedoen. Participatie op een reguliere basisschool is een eerste aanzet hiertoe.

De aanmelding van Julia verloopt zonder problemen. De school had haar komst al verwacht en gaat samen met de ouders het traject in. Bij Daan loopt het echter anders. Na afgewezen te zijn op de school waar zijn broertje al zit benaderen de ouders tevergeefs nog vijf andere basisscholen. Daan is nog niet zindelijk. Voor drie scholen is dit de reden om hem niet toe te laten. De andere twee scholen geven aan dat het team niet voldoende draagkracht kan bieden. Noodgedwongen wordt er gekozen voor het speciaal onderwijs wat gelegen is aan de andere kant van de stad.

Zo loopt Julia in augustus 2006 aan de hand van haar moeder de school in de buurt binnen, terwijl Daan met leerlingenvervoer vertrekt naar het speciaal onderwijs. Wat het betekent voor beide kinderen en hun ouders om op deze wijze deel te nemen aan verschillende vormen van het onderwijs wordt gemonitord door de VIM en wil ik graag met u delen. Het is een willekeurige greep van feiten die de ouders aangeven waarom ze het zo belangrijk vinden dat hun kind integreert en waarom ze zich zorgen maken als dit niet lukt.

 

Jongeren met downsyndroom scoren binnen het reguliere onderwijs significant beter als het gaat om taal- en rekenvaardigheden en schrijven vergeleken met de leerlingen die speciaal onderwijs volgen (Buckley e.a., 2000). Passend onderwijs biedt leerlingen met downsyndroom anno 2018 echter niet de mogelijkheid om deel te nemen aan regulier voortgezet onderwijs. Hoewel het een uitdaging is om de cognitieve vaardigheden bij mensen met downsyndroom te blijven stimuleren is dit wel mogelijk (Brown, 2004). Leerkrachten op het vso hebben daarom expliciete kennis en vaardigheden nodig om dit pedagogische en didactische proces voor deze leerlingen vorm te geven waarbij de samenwerking met de ouders niet uit het oog verloren mag gaan. Op dit moment zijn er 13 leerlingen bij de VIM bekend die integreren binnen het reguliere voorgezette onderwijs in Nederland. Zowel het regulier als het speciaal onderwijs denkt m.i. nog teveel vanuit het medisch model waarbij voornamelijk wordt gedacht vanuit zorg i.p.v. onderwijs. Cognitieve kennis vergaren wordt daardoor als minder belangrijk gezien dan het ontwikkelen van sociale (werk)  vaardigheden. Je kan volgens mij het één niet van het ander scheiden.

Hilde de Haan MEd

www.vim-online.nl

hdehaan@vim-online.nl

Projectmanager onderwijsintegratie VIM

 

Buckley S. & Sacks, B. ( 2002). An overview of the development of teenagers with Down syndrome (11-16 years). Down Syndrome Issues and Information.

Brown R. (2004). Life for adults with Down syndrome – An overview. Down Syndrome Issues and Information.