Op woensdag 19 juni 2019 organiseert de Janneke Waalkens Foundation in samenwerking met de Stichting Downsyndroom en Down2school een studiemiddag:

 

Kinderen met downsyndroom in het traject naar regulier onderwijs

Datum: 19 juni 2019

Locatie: Basisschool De 9 Wieken,  Het Hoge Heem 1, 9951 BT Winsum  

Tijdstip: 13.15-17.15 uur

Kosten: €10,00 per persoon

Aanmelden: mail naar info@jannekewaalkensfoundation.nl

Doelgroep:

Ouders, begeleiders en (mogelijk toekomstige) leerkrachten van kinderen met downsyndroom in het voorschoolse traject en op de reguliere basisschool (groep1-2).

Programma:

12-45-13.15                        Inloop

13.15-14.00                        Gert de Graaf zal vanuit zijn jarenlange ervaring en expertise vertellen over de kenmerken van downsyndroom en waaraan je moet denken bij het begeleiden en onderwijzen van een kindje met downsyndroom.

14.00-14.30                        Marleen Bultje is de moeder van Lars, hij zit in groep 4 van het reguliere basisonderwijs. Een ervaren moeder die jullie graag vertelt over Lars en de weg die ze al bewandeld hebben.

14.30-14.45                        Pauze

14.45-15.15                        Mariska Struik is leerkracht van groep 1,2 in het reguliere basisonderwijs en heeft sinds september Merijn met downsyndroom in de klas. Zij zal vertellen over haar ervaringen. Het traject naar school, de vragen die ze had en hoe het nu gaat in de praktijk.

15.15-16.00                        Gert de Graaf zal vertellen over de onderzoeken die er gedaan zijn naar de effecten van kinderen met downsyndroom in het reguliere onderwijs. Wat is de meerwaarde voor deze kinderen, maar ook voor de andere kinderen en de school zelf?

16.00-16.15                        Mirte Gerrits zal vertellen over het voorschoolse traject, de aanvraag van hulp en financiële middelen en de inzet daarvan op school.

16.15-16.30                        Alle deelnemers gaan met elkaar in gesprek. Welke vragen zijn er nog en welke ervaringen zouden ze nog willen delen?

16.30-17.15                       Alle deelnemers hebben de kans om hun vragen te stellen aan zowel Gert, Marleen, Mariska en Mirte. Ze mogen hun ervaringsverhalen delen en ervaringen onderling uitwisselen.