Hoe maken we Passend Onderwijs Passender?

Een terugblik naar ons derde congres op 27 maart 2019 in Assen.

De dag werd geopend door Albert Boelen. Hij zette de deelnemers aan het denken over Passend Onderwijs en vertelde wat dit voor hem persoonlijk betekend heeft.

Daarna kregen we informatie van Nico Bollen, een onderwijsinspecteur met veel ervaring op het gebied van Passend Onderwijs, zowel op persoonlijk gebied, met zijn eigen broer en vanuit zijn werk in het Noorden van het land. Hij nam ons mee door de geschiedenis van Passend Onderwijs. Dit ging van buitengewoon, naar Speciaal Onderwijs en toen van speciaal terug naar gewoon, met een rugzakje. We kennen inclusief onderwijs, weer samen naar school, en nu Passend Onderwijs. Verder vertelde hij over de verschillende Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen en de schoolplannen die geschreven moeten worden. Wat valt onder basisondersteuning en waarvoor is extra geld beschikbaar, en hoeveel? En waarover gaat de kwaliteitstoezicht? Een verhaal waarbij de deelnemers meegenomen werden in de geschiedenis van Passend Onderwijs, waarin de verschillen werden benoemd en de deelnemers tot nadenken werden gezet over hun eigen praktijk.

 

 

Hilde de Haan, van de VIM, vertelde over de geschiedenis van Passend Onderwijs aan kinderen met downsyndroom. Goed onderwijs voor kinderen met downsyndroom bestaat er uit dat deze kinderen de kans krijgen om samen met leeftijdgenoten, in dezelfde schoolsituatie, naar eigen kennen en kunnen, met dezelfde dingen bezig te laten zijn en zich daardoor zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek van Gert de Graaf is gebleken dat de meeste kinderen met downsyndroom zich beter ontwikkelen binnen het reguliere onderwijs dan binnen speciaal onderwijs. Vooral het kopieergedrag en de taalrijke omgeving zijn daarvan de oorzaak. Ook vertelde Hilde over de overstap van regulier basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Slechts 1 % van de kinderen met downsyndroom gaat naar het reguliere VO, de rest gaat naar het VSO. De Vim heeft net weer een nieuwe gids uitgebracht met daarin 5 verhalen van kinderen die succesvol deelnemen aan het reguliere VO. De gids is gratis te bestellen via www.vim-online.nl

 

Vanuit onze stichting zullen we ons ook gaan richten op het reguliere VO voor kinderen met downsyndroom. Daarover volgend jaar meer dus houd onze nieuwsbrief en website in de gaten.

De heerlijke hapjes werden weer verzorgd door Brownies&Downies Groningen en het diner werd gekookt door een medewerkster van De Schakel. Nasi voor 60 personen net zo lekker maken als voor één gezin thuis is klasse. De deelnemers waren onder de indruk en hebben genoten.

Na het diner begon iedereen wat moe te worden, maar dankzij de interactieve presentatie door Roel Weener had niemand de kans om in slaap te vallen. Aan de hand van stellingen en filmpjes werden de deelnemers via Kahoot geactiveerd om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan. Zo vloog het laatste uur voorbij. Na de presentaties gingen de deelnemers naar huis met een goed gevulde congrestas.

 

 

 

 

 

Enkele opmerkingen van deelnemers:

  • Een mooie dag met veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
  • Wat een heerlijke hapjes en een heerlijk diner. Goed eten doet goed functioneren.
  • De sfeer was goed en de lezingen informatief.
  • Ik heb vooral genoten van het laatste, interactieve deel.
  • Het congres zat perfect in elkaar.
  • Ik heb de workshops gemist.
  • Mooi om met zoveel disciplines bij elkaar te zijn en dat ook ouders welkom zijn.
  • Ik ga met veel nieuwe ideeën naar huis.

 

We bedanken iedereen voor hun aanwezigheid en hopen iedereen volgend jaar weer te begroeten op:

woensdag 25 maart 2020

 

Namens de Janneke Waalkens Foundation,

Gabrielle Dijkman

Hans Waalkens

Mirte de Meijer-Gerrits