iPad 4U! Ga je mee op app safari?

De iPad wordt steeds meer ingezet in het onderwijs, ook in het onderwijs aan leerlingen met een beperking.

Hoe kunt u de iPad bij verschillende vakken doeltreffend als hulpmiddel inzetten in uw onderwijs aan leerlingen met een (bijvoorbeeld motorische of verstandelijke) beperking die functioneren op het niveau van peuter tot groep 3/4? Niet primair omdat het leuk voor deze leerlingen is, maar omdat het bijdraagt aan hun motivatie, ontwikkeling en schoolprestaties.

In een interactieve presentatie onder leiding van Petra Menzinga, krijgt u antwoorden op deze vraag. We nodigen u hiervoor van harte uit.

De volgende thema’s komen hierbij aan bod:

  • Hoe kan de iPad een bijdrage leveren aan het leerproces van de leerling met een beperking?
  • De iPad als schrijfvervanger
  • Het vinden van bruikbare apps is niet makkelijk. Hoe pakt u dat aan?
  • Randvoorwaardelijke en praktische zaken zoals (draadloos) internet, de opslag van de iPad, het opladen, updaten en het synchroniseren.

Onderdeel van de presentatie is de zogenaamde “app-safari”: u gaat zelf op safari, door ons ter beschikking gestelde iPads.

NB1. deze presentatie is bedoeld voor mensen met weinig of geen ervaring met het inzetten van de iPad binnen het onderwijs

NB2. de presentatie is gericht op het bij individuele leerlingen inzetten van de iPad als hulpmiddel, los van specifieke lesmethoden. Het zal niet gaan over het vormen van iPad-klassen. Ook gaan we niet in op (ander) schoolbeleid t.a.v. inzet van de iPad.

NB3. deze presentatie is uitsluitend gericht op het gebruik van de iPad; wij gaan niet in op het werken met andere tablets (Android, Windows 8).

Voor: leerkrachten, onderwijsassistenten, leerlingbegeleiders in het (speciaal) basisonderwijs, die werken met leerlingen met een (bijvoorbeeld motorische of verstandelijke) beperking, functionerend op het niveau van peuter,  groep 1,2,3 en 4. En ouders

Door: Petra Menzinga

Wanneer: Vanwege te weinig aanmeldingen gaat de scholing over de IPad niet door op 29 oktober.Deze is verplaatst naar dinsdag 17 maart 2020 Let op: Activiteiten afgelast i.v.m coronavirus Lees hier het bericht van Janneke Waalkens Foundation

Tijdstip: 15:30 – 17:30

Locatie: De Schakel, Witterhoofdweg 1-a, 9405 HX Assen.

Kosten: 5,- per deelnemer (vooraf per factuur of ter plekke contant te voldoen)

Wij hopen van harte op uw deelname! Het maximum aantal deelnemers is 14. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.

Hebt u vragen, wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Petra Menzinga, p.menzinga@o2g2.nl