Het coronavirus wordt steeds meer een belangrijke factor, ook in de dagelijkse (school)situatie.
Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen, de verspreiding neemt van dag tot dag toe.
Hoewel niet alle richtlijnen even eenduidig zijn vindt het bestuur van de Janneke Waalkens Foundation het niet verantwoord om onze activiteiten in maart door te laten gaan – hoezeer ons dat ook spijt. Wij willen het risico niet nemen dat het virus via onze activiteiten verspreid zou kunnen worden.

 

Bestuurders van scholen en onderwijsorganisaties maken op dit moment beleid of voeren al beleid uit naar aanleiding van berichtgeving en  nemen maatregelen.
We willen – naast bovenstaande – ook vermijden dat deelnemers, door beleid of anderszins, niet mogen komen of zelf afwegingen moeten maken.
De IPad scholing op 17 maart, het kinderkookcafe op 22 maart en het congres op 25 maart gaat dus niet door!!
De activiteiten worden naar het najaar verplaatst, de data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Alle deelnemers worden persoonlijk door ons op de hoogte gesteld.

 

Hopelijk tot ziens in het najaar,
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur van de Janneke Waalkens Foundation,
Gabriëlle Dijkman