Tips voor thuis

Alle ouders hebben thuis te maken gekregen met een vorm van thuisonderwijs. En dat kan een hele uitdaging zijn, daarom delen we graag de tips van de website Wij-leren. Hier vind je veel tips en hulpmiddelen, zoals downloadbare dagritmekaarten en links naar luisterboeken.

Maar eerst is het ‘gewoon’ herfstvakantie en daarom ook een link naar de vrolijke naar-buiten-bingo die is ontwikkeld door de zussen (een van hen is juf in het sbo) Anita en Suzanne Kruyswijk.