Aanvullende informatie:

Het aantal uren en de inhoud van het lesprogramma gaan we bespreken met de docent zodat deze hier zelf invulling aan kan geven. 

 

We denken aan wekelijks, 1 uur, online les met een groep van maximaal 8 leerlingen in verschillende leeftijden. 

Tijdstip en dag worden vastgesteld in overleg met de docent.

Als de inhoud en het tijdstip bekend zijn gaan we actief leerlingen werven om deel te nemen aan de lessen.

 

De leerlingen kunnen gratis deelnemen.

De docent krijgt een vrijwilligers- en onkostenvergoeding