Online workshop Portfolio

Scholen werken doorgaans met rapporten en toetsen. Voor veel leerlingen zeggen die cijfers niet genoeg over wat ze in hun mars hebben. Een portfolio geeft de bredere ontwikkeling weer en kan ouders en leerkrachten helpen om met kinderen/jongeren in gesprek te gaan en meer inzicht te krijgen in wat het kind belangrijk vindt en hoe ze het beste kunnen worden benaderd.

Datum: 26 januari 2023
Tijdstip: 15.15 – 17.30 uur
Locatie: online
Doelgroep: ouders, begeleiders (SO, VO en VSO) van (dreigende) thuiszitters (en andere geïnteresseerden)
Kosten: €15,- per persoon