Het jaarlijkse Congres! Dit jaar is het Thema ‘ Ondersteunende therapieën in de context van het onderwijs ‘.

Datum: woensdag 27 maart 2024
Tijdstip: 15.00 – 20.30 uur
Locatie: MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, 9405 HX Assen
Doelgroep: ouders, leerkrachten/docenten en onderwijsassistenten (zowel
basisonderwijs als VO), paramedici en andere geïnteresseerden
Kosten: Nu van €50,- voor maar €35, per persoon (inclusief diner)

Opgeven kan met onderstaand formulier

Dankzij de subsidies van Stichting Wildervank Fonds en Stichting Sinnige Fonds kunnen wij het bedrag van het congres verlagen naar €35,-. Dit bedrag geldt natuurlijk ook voor de mensen die zich al hebben aangemeld.
Wij zijn erg blij met deze subsidies en hopen dat het congres nu voor nog meer mensen toegankelijk wordt.
Wij sluiten de inschrijving op dinsdag 27 februari, dus wees er snel bij met aanmelden!

Aanmelden?

vul dan onderstaand formulier in

  Programma schema:

  Programma woensdag 27 maart 2024:

  15.00 – 15.30 uur Inloopmoment. De catering wordt verzorgd door Brownies&Downies Assen. www.browniesanddowniesassen.nl
  15.30 uur Centrale opening
  15.35 – 16.10 uur Vroeg Erbij Team
  16.15 – 16.45 uur Inzet paramedisch team van Cedin
  16.45 – 17.00 uur Pauze
  17.00 – 17.45 uur Workshop ronde 1
  17.45 – 18.45 uur Diner. Eten verzorgd door Het Schakelveld
  18.45 – 19.30 uur Workshop ronde 2
  19.30 – 20.15 uur Workshop ronde 3
  20.15 – 20.30 uur Afsluiting Congres

  Mogelijke workshops:

  • Ergotherapie
  • Muziektherapie
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Spelbegeleiding

  Programma onderdelen:

  Vroeg Erbij Team

  Twee medewerkers van het Vroeg Erbij Team komen voorlichting geven over de werking en hoe de samenwerking opgezocht kan worden met het Vroeg Erbij Team.

  Het Vroeg Erbij Team is een expertiseteam voor integrale vroeghulp en vroegsignalering voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.

  Via onderstaande link is de flyer van het Vroeg Erbij Team te bekijken.

  $747 (meenoord.nl) 

  Cedin

  Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden.  Met Paramedisch & Verpleegkundige Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Cedin geeft advies over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen. Zij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

  Homepagina – Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies (pvocedin.nl)

  Spelbegeleiding  

  Spelen is leren, leren is spelen’

  Spel is de taal van een kind, aan spel kan je ervaren waar het staat in zijn/haar ontwikkeling, waar het tegen aanloopt.  Al spelend ontwikkelt een kind zich op motorisch, taalkundig, zintuiglijk en sociaal/ emotioneel gebied. Al spelend leert een kind eerst zichzelf en daarna de wereld waarin het leeft kennen. Een kind speelt zich de wereld in.

  Wanneer door uiteenlopende redenen in de spelontwikkeling bepaalde fases zijn overgeslagen of onvoldoende zijn doorgemaakt, kunnen er problemen ontstaan in de ontwikkeling van het kind.

  Spelbegeleiding kan een hulp zijn om de gestagneerde ontwikkeling van het jonge kind weer op gang te brengen. In de workshop gaan we in op de spelontwikkeling van het jonge kind. Wat leert het in de verschillende speel -werelden en wat kun je bieden als je ervaart dat een kind bij deze ontwikkeling hulp nodig heeft?

  Muziektherapie

  ‘Soms schieten woorden letterlijk tekort om iemand verder te helpen en is er behoefte aan een non-verbale therapie. Op zo’n moment kan muziektherapie misschien uitkomst bieden.
  Tijdens de muziektherapie wordt muziek ingezet als middel om samen aan een vooraf afgesproken doel te werken. Dit kan wanneer er problemen zijn op sociaal-, gedragsmatig-, cognitief-, emotioneel-, en/of lichamelijk gebied.’

  Hoe muziektherapie ingezet kan worden bij leerlingen in het Speciaal Onderwijs vertelt Erika de Ruiter jullie graag tijdens het congres van de Janneke Waalkens Foundation op woensdag 27 maart 2024.